tr
eng

Duygudurum Vakfı Türkiye Genelinde Etkin Çalışmalarını
Başlatabilmek İçin Bağışlarınızı Bekliyor.
Hesap Adı: Duygudurum Vakfı
Şube Kodu: 3481
Hesap No: 150866
IBAN: TR210006400000134810150866

Bipolar ya da Manik Depresif Bozukluk Nedir

Manik-depresif bozukluk olarak da bilinen bipolar (iki uçlu) bozukluk, yaşam boyu yaygınlığı %4.4’e dek çıkabilen ciddi bir duygudurum bozukluğudur. Tek uçlu depresyonla birlikte “duygudurum bozuklukları” olarak isimlendirilirler ve her 4-5 kişiden birini yaşamları boyunca en az bir kez etkileyerek, toplum sağlığını açısından önemli bir durum oluştururlar. Tek uçlu depresyon sadece depresyon atakları ile seyrederken, iki uçlu yani bipolar bozukluk zaman zaman manik zaman zaman ise depresif ataklarla seyreder.

Manik atak (epizod) sırasında, kişi aşırı mutlu ya da iritabl (sinirlenmeye yatkın) olurken, depresif atak sırasında mutsuz ve karamsar hisseder. Manik atak sırasında görülebilen belirtiler arasında;

  1. Olağandışı ve sürekli, kabarmış, taşkın ya da irritabl duygudurum,
  2. Benlik saygısında artma, aşırı kendine güven ve kendini üstün bulma,
  3. Uyku gereksiniminde azalma,
  4. Fikir uçuşması ya da düşüncelerin sanki yarışıyor gibi birbirlerinin peşisıra gelmesi yaşantısı,
  5. Aşırı konuşma,
  6. Dikkatin kolaylıkla dağılması,
  7. Amaca yönelik etkinliklerde artma ya da yerinde duramama, huzursuzluk,
  8. Kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek zevk veren etkinliklere aşırı katılma

 (Örneğin; aşırı para harcama, rasgele cinsel ilişki, veya riskli araba kullanma gibi..),

sayılabilir. Bazen bu manik ataklara gerçek dışı düşünce ve algısal yaşantılar da eşlik edebilir.

 Epizodlar yani ataklar arasında kisinin duygudurumu normal olabilir. Duygudurumdaki bu değişimler ya da 'duygudurum dalgalanmaları' haftalar ya da aylarca sürebilir. Sağlıklı kişilerdeki normal 'iniş ve çikişların' tersine, bu duygudurum dalgalanmaları şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve normal, işlevselliği engeller.

Bipolar bozukluk herhangi bir kimseyi herhangi bir yaşta etkileyebilirse de, tipik olarak ergenlik döneminin sonu ya da erişkinlik döneminin başinda başlamaktadır. Çogunlukla bir hastalık olarak tanınmamakta ya da tek uçlu depresyon olarak veya psikotik (gerçek dışı düşünce ve algısal yaşantılar) özellikli ise şizofreni olarak algılanmakta ve yıllarca ve hatta onyıllarca yanlış tanı ve tedaviye bağlı artan sorunlar yaşanabilmektedir. Tedavi edilmediğinde, alkol ve madde kötüye kullanımı, bozulmuş ilişkiler, kötü iş veya okul performansı, finansal ve sosyal sorunlar ve artan intihar riski gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir.

Oysa dogru tanı, etkili tedavi ve yeterli destekle, bipolar bozukluğu olan pek çok kişi duygudurum dalgalanmalarında denge sağlayabilmekte ve normal, üretken ve tatmin edici bir yaşam sürebilmektedirler.